ỐC QUẾ KEM DẠNG HÌNH LY

ỐC QUẾ KEM DẠNG HÌNH LY

COCHAVINA

Ốc Quế Kem luôn luôn ngon & giòn.

Chất lượng giữ vững số 1.