Bánh THÁP - Bắt Bông Kem

Bánh THÁP - Bắt Bông Kem

Bánh THÁP - Bánh bắt bông kem

Huớng dẫn sử dụng: Ăn liền, hoặc dùng trang trí trên bánh Gato (bánh bông lan). Tạo hình chuông tháp, phủ sôcola làm trang trí trên bánh, làm khung sườn  dể bắt bông kem gato.

Qui cách: 12 x 18 mm

Qui cách đóng gói: 80 cái/bịch/hộp.

Giá: 20,000/hộp.